Voorwaarden Nationale Contractmanagement Conferentie CM Partners BV

Inschrijving/aanmelding

Inschrijving voor de conferentie vindt plaats door middel van het inschrijfformulier of een e-mail aan cmconferentie@cmpartners.nl. Met inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met deze voorwaarden. Na bevestiging van de aanmelding door CM Partners is de inschrijving definitief.

Annulering van de inschrijving

De deelnemer heeft het recht de definitieve inschrijving voor de conferentie schriftelijk of per e-mail te annuleren. Annulering kan tot 4 weken voor de startdatum van de conferentie kosteloos geschieden. Bij annulering binnen 4 tot 2 weken voor de conferentie geldt een annuleringsbedrag van € 75,-. Bij annulering binnen 2 weken voor de conferentie zijn de volledige conferentiekosten verschuldigd.

Vervanging

Een deelnemer kan altijd vervangen worden door een andere deelnemer. Graag ontvangen wij de gegevens van de nieuwe deelnemer dan voorafgaand per e-mail, zodat wij kunnen zorgen dat de juiste naambadge gereed ligt.

Betaling

CM Partners BV stuurt voorafgaand aan de conferentie een factuur. De factuur dient uiterlijk 30 dagen na factuurdatum te zijn voldaan, doch in ieder geval voor aanvang van de conferentie.

Afgelasting

CM Partners BV behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende belangstelling de conferentie af te lasten. Ontvangen betalingen voor deelname worden in dat geval geretourneerd.